Overname vergunning mogelijk

Met of zonder inzamel- en bewerkingsvergunning

Daarnaast kunt u een inzamel- en bewerkingsvergunning van afvalstoffen overnemen in combinatie met het onroerend goed. Deze vergunning is onbeperkt geldig en in combinatie met de locatie kunt u jaarlijks het volgende doen :

A. Het opslaan en bewerken van :

NR. SOORT HOEVEELHEID
1 Olie/water/slibmengsels 2000 ton per jaar (kan uitgebreid worden)
2 Riool-,kolken- en gemalen slibmengsels en veegvuil 1000 ton per jaar (kan uitgebreid worden)

B. Het uitsluitend opslaan van :

NR. SOORT HOEVEELHEID
1 Putvet 300 ton per jaar (kan uitgebreid worden)
2 Zand uit opslagtanks en kruipruimten 200 ton per jaar (kan uitgebreid worden)
3 Bouw- en sloopafval 150 ton per jaar (kan uitgebreid worden)
4 Oliehoudend afval (handschoenen, spuitpakken, poetsdoeken e.d.) 2 ton per jaar (kan uitgebreid worden)
5 Jerrycans en vaten verontreinigd met olie en reinigingsmiddelen 1 ton per jaar (kan uitgebreid worden)

Geldigheidstermijn

In oktober 2010 is in verband met nieuwe wetgeving de vergunning voor onbepaalde tijd geldig en vervalt de in het uittreksel genoemde termijn van 10 jaar.


De vergunning is over te nemen in combinatie met het onroerend goed. Let wel : de vergunning heeft alleen betrekking op de Réaumurstraat 4 en kan niet op andere locaties worden overgedragen.

Faciliteiten

De milieukundige faciliteiten van de Réaumurstraat 4 voldoen exact aan de (opslag) eisen die in de vergunning geëist worden.

Vraagprijs

Bij getoonde interesse zal de vraagprijs van de vergunning bepaald worden. Let wel : de vergunning wordt puur als optie aangeboden: ook zonder deze vergunning is het complex uitstekend te benutten.

Snel contact of bezichtiging

De verkoop van deze bedrijfspanden wordt begeleid door NVM-makelaar Gijs Roos van makelaarskantoor Bremavo B.V. uit Zwijndrecht. Voor snel telefonisch contact of een directe bezichtiging kunt u met hem contact opnemen op telefoonnummer 078-6122800