Bewerken afvalstoffen mogelijk

Met of zonder inzamel- en bewerkingsvergunning

Daarnaast kunt u een inzamel- en bewerkingsvergunning van afvalstoffen overnemen in combinatie met het onroerend goed. Deze vergunning is onbeperkt geldig en in combinatie met de locatie kunt u jaarlijks het volgende doen :

A. Het opslaan en bewerken van :

NR. SOORT HOEVEELHEID
1 Olie/water/slibmengsels 2000 ton per jaar (kan uitgebreid worden)
2 Riool-,kolken- en gemalen slibmengsels en veegvuil 1000 ton per jaar (kan uitgebreid worden)

B. Het uitsluitend opslaan van :

NR. SOORT HOEVEELHEID
1 Putvet 300 ton per jaar (kan uitgebreid worden)
2 Zand uit opslagtanks en kruipruimten 200 ton per jaar (kan uitgebreid worden)
3 Bouw- en sloopafval 150 ton per jaar (kan uitgebreid worden)
4 Oliehoudend afval (handschoenen, spuitpakken, poetsdoeken e.d.) 2 ton per jaar (kan uitgebreid worden)
5 Jerrycans en vaten verontreinigd met olie en reinigingsmiddelen 1 ton per jaar (kan uitgebreid worden)

Klik hieronder voor meer informatie